VAT 8% na PV bez względu na lokalizację!!!

Prezydent  podpisał ustawę „antykopciuchową” a co za tym idzie zwolnienie z podatku programu Mój Prąd i ujednolicenie stawki VAT na panele fotowoltaiczne do 8% bez względu na lokalizację! Za kilkanaście dni ustawa wejdzie w życie. Jednolita stawka podatku VAT na urządzenia OZE oraz zwolnienie z podatku w programie Mój Prąd. Dużą zachętą dla prosumentów jest […]