Dofinansowanie OZE dla firm

Dofinansowanie OZE dla firm

Poniżej zestawienie dostępnych programów, w których mogą brać udział przedsiębiorstwa. Jakie są kryteria naboru oraz na jakiego typu instalacje są przyznawane środki.

DARMOWA KALKULACJA WYDAJNOŚCI

BOCIAN

Podstawowym celem programu BOCIAN jest zredukowanie (lub całkowite pozbycie się emisji CO₂) przy pomocy technologii wykorzystującej zieloną energię. Wsparcie finansowe przyznawane jest na inwestycje na terenie Polski, na:

 1. Elektrownie wiatrowe – o mocy od 40 kWe do 3 MWe;
 2. Systemy fotowoltaiczne – na budynku lub gruncie moc od 40 kWp do 1 MWp;
 3. Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – od 5 MWt do 20 MWt;
 4. Małe elektrownie wodne – do 5 MWe;
 5. Źródła ciepła opalane biomasą – do 20 MWt;
 6. Wielkoformatowe kolektory słoneczne wraz z akumulatorem ciepła;
 7. Biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego – do 2 MWe;
 8. Instalacja do wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej;
 9. Wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – do 5 MWe oraz dla układów ORC.

W ramach programu mogą również powstawać instalacje hybrydowe czy też magazyny dla wyprodukowanej energii elektrycznej czy ciepła. Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki. Jej maksymalna kwota to aż 4 mln złotych (do 85% wartości inwestycji). Okres związania umową nie dłuższy niż 15 lat, ze spłatą ratalną co kwartał. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym a umowy zawierane będą do roku 2020 włącznie.

Więcej informacji o programie BOCIAN na stronie NFOŚiGW można przeczytać tutaj

 

PolSEFF2

Ten program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw. To znaczy, że przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 osób i przynajmniej w 51% należy do osób prywatnych. Roczne obroty firmy nie mogą przekroczyć 50 mln euro (aktywa nie więcej niż 43 mln euro).

Działania, które można podejmować w ramach dofinansowania mają szerokie spektrum. To znaczy, że pod uwagę brane są wszystkie działania, które mają ograniczyć pobór energii oraz termomodernizację budynków. Głownie wyszczególniono inwestycje:

 • procedura uproszczona – zakup technologii z listy urządzeń LEME, z ang. List of Eligible Materials and Equipment, czyli Lista Zakwalifikowanych Materiałów i Urządzeń,
 • procedura standardowa  – modernizacja wyposażenia, systemów i procesów dążąca do ograniczenia zużycia energii jak również termomodernizacja budynków komercyjnych, mieszkalnych i administracyjnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie ma postać finansową, jak i doradczą. To znaczy, że oprócz dofinansowania, można skorzystać z porad ekspertów.

Na czym polega procedura uproszczona?

Wspiera ona na przykład zakup kolektorów słonecznych dla budynku mieszkalnego. Dlatego właśnie na liście można spotkać gotowe rozwiązania, czyli produkty konkretnych firm. Lista LEME jest cały czas otwarta i dostępna na propozycje. Zatem miejsce to może być potraktowane jako rodzaj reklamy dla producentów. Warunkiem jednak jest to, że oferowane produkty muszą zyskać pozytywną opinię ekspertów programu.

Ocena realizacji projektów

Działania związane z termomodernizacją to zmniejszenie o 30% zużycia energii. Inne, w ramach procedury standardowej, powinny wykazać oszczędności na poziomie 20%.

Dofinansowanie w ramach programu polega na dopłacie do kredytu – jednak po zrealizowaniu inwestycji. Próg dotacji dla większości działań jest na poziomie 10% wartości kredytu. Wyjątkiem jest termomodernizacja.  Ponieważ wymaga przeprowadzenia audytów energetycznych przed inwestycją, jak i po niej, koszty tej inwestycji są na zdecydowanie wyższym poziomie. Stąd też wysokość progu został określony na 15% sumy zobowiązania.

Więcej informacji o programie:http://www.polseff2.org/pl/o-polseff2

Regionalne Programy Operacyjne

Dofinansowania w ramach RPO kierowane są z zasady do szerokiego grona odbiorców: firm (rożnej wielkości), osób prywatnych czy instytucji publicznych. Zakres finansowanych inwestycji jest również dosyć szeroki. To znaczy, że może być to budowa, rozbudowa czy też modernizacja instalacji służącej do pozyskiwania energii. Wsparcie mogą uzyskać wszystkie technologie, które wykorzystują OZE.

Szczegóły programów wparcia zależą od konkretnych województw.  Mogą być udzielane w formie dopłat do kredytów, pożyczek, jak również jako dotacje bezpośrednie.

 

Sprawdź jakie będziesz mieć korzyści i ile będzie Cię kosztowała instalacja fotowoltaiczna, bez zbędnych pytań czy formalności, wypełnij formularz a bezpłatną kalkulację otrzymasz na adres mailowy!

DARMOWA KALKULACJA WYDAJNOŚCI

You must be logged in to post a comment.

TOP