Jak działa licznik dwukierunkowy?

Niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej sieciowej jest licznik dwukierunkowy. Jego zadaniem jest zliczanie energii elektrycznej, którą wytworzyła instalacja fotowoltaiczna oraz tej pobranej z sieci publicznej. Jest to więc urządzenie pomiarowe, które dokonuje pomiarów dwukierunkowego przepływu prądu – do sieci oraz z sieci. Na ich podstawie prosument rozlicza się z zakładem energetycznym. Taki licznik jest zakładany przez zakład energetyczny po złożeniu odpowiedniego wniosku o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej.

Jedyną różnicą jest dodatkowa mikro-instalacja do produkcji prądu. W zależności jaki rodzaj sterownika wybierzemy, czy to są mikro-inwertery czy inwertery, stosuje się dwa typy instalacji: jednofazowa lub trójfazowa –  czyli zasilamy jedną bądź trzy fazy.

Falownik (inwerter) jest sercem całej instalacji. Dlatego też powinien być dobrej jakości. Zadaniem tego urządzenia jest bowiem konwertowanie prądu stałego dostarczanego przez panele słoneczne, na prąd zmienny, którego parametry będą zgodne z parametrami sieci publicznej. To znaczy, że cała energia, którą wyprodukują panele będzie bezużyteczna bez falownika.

Dodatkowo inwertery solarne z wbudowaną funkcją monitoringu umożliwiają monitorowanie produkcji prądu w ujęciu:

  • dobowym,
  • miesięcznym,
  • rocznym.

Można wyposażyć instalację fotowoltaiczną w dodatkowy licznik, który umożliwi również analizowanie wykresów zużycia energii elektrycznej.

You must be logged in to post a comment.