Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie z programu „Mój prąd”?

Wniosek o dotację na panele fotowoltaiczne w ramach pierwszej tury naboru, trwającego do 20 grudnia 2019 roku można pobrać poniżej:

Wersja do wypełnienia własnoręcznie: Tutaj

Wersja do wypełnienia na komputerze: Tutaj

Co będzie sprawdzać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Tak więc w związku z dużym zainteresowaniem dofinansowaniami przedstawiamy kilka kryteriów, na które będzie  zwracał uwagę NFOŚiGW:

Do wniosku należy załączyć:

  1. Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”.
  2. Dowód zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie.
  3. zaświadczenie OSD (operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej), do którego sieci przyłączona jest mikroinstalacja fotowoltaiczna
  4. Podpisana klauzula informacyjna dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd” w związku z RODO.

czyli na komplet dokumentów składa się:

  1. oryginał wniosku o dofinansowanie, wypełniony komputerowo lub własnoręcznie, ale drukowanymi literami i niebieskim lub czarnym długopisem. KONIECZNIE własnoręcznie podpisany przez składającego wniosek.
  2. cztery załączniki w postaci kopii faktury (oryginał należy zachować u siebie), wydrukowanego potwierdzenia przelewu bądź oświadczenia o zapłacie gotówką, podbitego przez OSD zaświadczenia oraz oryginał oświadczenia RODO z własnoręcznym podpisem składającego.

W związku z powyższym, wnioski opatrzone własnoręcznym podpisem składającego można dostarczyć do NFOŚiGW jedynie w formie papierowej, w kopercie opatrzonej dopiskiem „Program priorytetowy „Mój Prąd”:

1) osobiście do siedziby NFOŚiGW w Warszawie

2) wysyłając listownie lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa

 

 

You must be logged in to post a comment.