UWAGA!!! Zmiany w regulaminie programu „Mój Prąd”.

Zmiany w Regulaminie dotyczyć będą zasad kwalifikowania wniosków o dotacje dla Inwestorów-Instalatorów, którzy sami sobie montują instalacje fotowoltaiczne. Do tej pory instalacje wykonywane przez ich właścicieli (posiadających do tego odpowiednie kwalifikacje) nie mogły zostać zakwalifikowane do dopłaty. To znaczy, że według obecnie obowiązującego regulaminu, wnioski osób które same sobie wykonały instalację, zostaną z góry odrzucone.

NFOSiGW zadecydował o konieczności dokonania modyfikacji zasad udzielania dotacji poprzez dopuszczenie montażu instalacji fotowoltaicznej samodzielnie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia – na budynku będącym ich własnością.

Inwestor – instalator, jakie wymagania?

Według informacji przekazanej przez NFOŚiGW, do wniosku potrzebne będą następujące załączniki:

  • faktury za zakup ogniw PV oraz materiałów do ich montażu wraz z oświadczeniem, że wszystkie elementy instalacji ujęte na ww. fakturze są niezbędne do jej wykonania.
  • kopię dokumentów poświadczających posiadanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważnego świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. (UWAGA!!! OSD nie podłączy do sieci instalacji PV zamontowanej przez osobę bez odpowiednich uprawnień).

Zmiana wniosku pojawi się już w połowie października!

 

You must be logged in to post a comment.