VAT 8% na PV bez względu na lokalizację!!!

Prezydent  podpisał ustawę „antykopciuchową” a co za tym idzie zwolnienie z podatku programu Mój Prąd i ujednolicenie stawki VAT na panele fotowoltaiczne do 8% bez względu na lokalizację! Za kilkanaście dni ustawa wejdzie w życie.

Jednolita stawka podatku VAT na urządzenia OZE oraz zwolnienie z podatku w programie Mój Prąd.

Dużą zachętą dla prosumentów jest ustalenie jednej stawki VAT 8% dla urządzeń OZE montowanych poza budynkiem (do tej pory 8% tylko na dachu budynku mieszkalnego, te na gruncie czy na budynkach gospodarczych 23%), to jest dla instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła z dolnymi źródłami (od wielu lat było 23%)czy dla kolektorów słonecznych. Po wejściu w życie ustawy – wszystkie takie systemy będą opodatkowane podatkiem VAT na poziomie 8%.

Program Mój Prąd będzie zwolniony zwolniony z podatku dochodowego. Departament Podatków Dochodowych opublikował objaśnienia podatkowe z dnia 9 września 2019 r. do ulgi termomodernizacyjnej w PIT.

Z treści objaśnienia wynika, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT wolne od podatku są świadczenia, w szczególności dotacje a także kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, NA sporządzenie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia:
– w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub
– w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem, że zgodnie z przepisami prawa budowlanego, uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego – w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Więcej o programie Mój Prąd przeczytasz TUTAJ.

DARMOWA KALKULACJA WYDAJNOŚCI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ.