pon. - pt. 7:00 – 16:00
Fotowoltaika dla gospodarstw rolnych
Oszczędzaj na darmowej energii pozyskanej ze słońca.
Fotowoltaika dla rolnika

Od lutego 2023 wchodzi w życie nowy program dofinansowania dla gospodarstw rolnych. Ilość wniosków i kwota dofinansowania jest ograniczona, dlatego tylko rolnicy ubiegający się w pierwszej kolejności otrzymają dofinansowanie.
1. Nabór w obszarze zielona energia w gospodarstwie zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.
2. Maksymalna kwota pomocy jaką można uzyskać na operacje w tym obszarze, w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020 wynosi 150 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.
3. Pomoc będzie przyznawana w postaci dofinansowania poniesionych na realizację danej inwestycji kosztów kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik".
4. O pomoc może ubiegać się rolnik (osoby fizyczne, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej), który spełnia określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Do złożenia wniosku o dofinansowanie pozostało dni:

Czy to się opłaca?

Dofinansowanie w wysokości 50% lub 60% kosztów kwalifikowalnych, można również wykorzystać na wykonanie pompy ciepła. Instalacja fotowoltaiczna musi zostać wyposażona w magazyny energii. Wielkość instalacji musi zostać odpowiednio wyliczona.

Arcasolar
Jak przebiega proces budowy
montaż 4
Pierwszy krok
Wykonanie audytu i przygotowanie koncepcji
Zebranie wymaganych informacji od inwestora, przygotowanie koncepcji oraz projektu zgodnego z wymaganiami dofinansowania. Zaproponowanie najlepszego rozwiązania, a następnie wykonanie projektu i złożenie wniosków.
Projekt Arcasolar
Krok drugi:
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
Po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania, wykonujemy instalację zgodnie z projektem fotowoltaicznym.
IMG_20221031_144818
Krok trzeci:
Budowa i odbiór
Po wykonanej instalacji przeprowadzamy testy, przygotowujemy raport odbioru , projekty powykonawcze , wypełniamy wszystkie dokumenty wymagane do zgłoszenia do odpowiedniego OSD, i do przyznania dofinansowania, oraz uruchamiamy instalację.
Najważniejsze punkty
- wielkość gospodarstwa rolnego
- prowadzenie działalności rolniczej
Audyt - 1 tydzień
Projekt - 2 tygodnie
Budowa - 4 tygodnie
Wszystko zależy od wybranych komponentów i mocy całej instalacji. Refundacji podlega 50% kosztów kwalifikowalnych.
50% zaliczki przed, 50% po zakończonej budowie
Pomagamy w udzielaniu kredytów/leasingów z takich banków jak Millenium, Santander czy Pariba Fortis
Przy standardowym wyborze instalacji fotowoltaicznej, uwzględniając dofinansowanie, czas zwrotu to około 3 lata.
Należy pamiętać, że nie wszystko kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania w wysokości 50%. W przypadku wykonywania projektu i pisania wniosku, należy rozdzielić część mieszkalną i gospodarczą.
Oszczędzaj pieniądze już teraz
Pytania i formularz kontaktowy

Aby móc szybko wycenić projekt, odpowiedz na poniższe pytania lub użyj formularza kontaktowego:
- lokalizacja (numer działki, adres)
- aktualna moc przyłączeniowa
- rysunki (rzut dachu, schemat elektryczny)
- mapa zasadnicza lub ewidencyjna

50% zwrotu z dofinansowania
Rozwiązanie szyte na miarę
Inżynierowie z uprawnieniami
Fotowoltaika dla gospodarstw rolnych

  Informacje o gospodarstwie rolniczym

  Dodatkowe informacje o inwestycji:

  W dodatkowych informacjach proszę o opis uwzgledniając informacje:
  - dokładny adres,
  - instalacja fotowoltaiczna na gruncie czy na budynku (jeżli dach jakiego rodzaju poszycie),
  - czy instalacja elektryczna była remontowana czy jest to stara instalacja, kiedy była remontowana,
  - czy istnieje już instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie,
  - jaki jest podział zużycia energii na cele mieszkaniowe,

  Preferowana metoda kontaktu