pon. - pt. 7:00 – 16:00
Prosument lokatorski - projekt i wykonanie
Oszczędzaj na darmowej energii pozyskanej ze słońca.
Prosument lokatorski

Od lutego 2023r. wszedł w życie nowy program dofinansowania dla Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych i TBS-ów, na wybudowanie systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła, czy magazynów energii. Dofinansowanie będzie sięgać 50%. Autokonsumpcja w ramach prosumenta lokatorskiego, będzie dotyczyć tylko części wspólnej, a całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych, i wpływać na konto Wspólnoty. Zgromadzoną kwotę będzie można wykorzystać na fundusz remontowy.

Czy to się opłaca?

W przypadku prosumenta lokatorskiego, zarządzający budynkiem (TBS, spółdzielnia, wspólnota) może zainwestować w większą instalację, niż jest potrzebna dla części wspólnej, ale energia wyprodukowana przez system fotowoltaiczny zostanie wykorzystana tylko na potrzeby części wspólnych budynków, obniżając jednak znacznie koszty ich utrzymania. Nadwyżka z wyprodukowanej energii może być odsprzedana do sieci, a środki ze sprzedaży, które trafią na konto prosumenckie, można przeznaczyć na remont budynku lub jego utrzymanie. Dodatkowo, w przeciwieństwie do obecnego systemu net-billingowego, prosument lokatorski będzie mógł odebrać 100% zgromadzonych środków, bez limitu czasowego. W ramach grantu na OZE można otrzymać dofinansowanie do 50% nie tylko kosztów instalacji, ale również magazynów energii czy pomp ciepła.

Arcasolar
Jak przebiega proces budowy
IMG_20200805_115544
Pierwszy krok
Wykonanie audytu i przygotowanie koncepcji
Wraz z zarządcą Spółdzielni Mieszkaniowej/Wspólnoty Mieszkaniowej/TBS uzgadniamy i wybieramy optymalne lokalizacje na budynkach, następnie przeprowadzamy audyt, aby później wybrać najlepsze rozwiązanie. Wstępną koncepcję przedstawiamy Zarządowi.
Projekt Arcasolar
Krok drugi:
Wykonanie projektu fotowoltaicznego
Po akceptacji koncepcji i oferty, przygotowujemy projekt fotowoltaiczny wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. W tym samym momencie przygotowujemy wnioski o dofinansowanie.
IMG_20200828_160021
Krok trzeci:
Budowa i odbiór
Po wykonanej instalacji przeprowadzamy testy, przygotowujemy raport odbioru, projekty powykonawcze, wypełniamy wszystkie dokumenty wymagane do zgłoszenia do odpowiedniego OSD i uruchamiamy instalację.
Najważniejsze punkty
Audyt - 1 tydzień
Projekt - 2 tygodnie
Budowa - 4 tygodnie
Wszystko zależy od wybranych komponentów i mocy całej instalacji., dofinansowanie jest na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych
50% zaliczki przed, 50% po zakończonej budowie
Pomagamy w udzielaniu kredytów/leasingów z takich banków jak Millenium, Santander czy Pariba Fortis
Przy standardowym wyborze instalacji fotowoltaicznej, uwzględniając dofinansowanie, czas zwrotu to około 3 lata
Aktualne projekty
Oszczędzaj pieniądze już teraz
Pytania i formularz kontaktowy

Aby móc szybko wycenić projekt odpowiedz na poniższe pytania lub użyj formularza kontaktowego:
- lokalizacja (numer bloku, ulica)
- aktualna moc przyłączeniowa
- rysunki (rzut dachu, schemat elektryczny)
- preferowany termin wykonania

Pomagaj środowisku i naszym dzieciom
Rozwiązanie szyte na miarę
Inżynierowie z uprawnieniami
Kontakt - prosument lokatorski

    Informacje o wspólnocie

    Dodatkowe informacje o inwestycji:

    W dodatkowych informacjach prosze o opis uwzgledniając informacje: dokładny adres (osiedle, numery bloków), jakiego typu są to budynki (lata 80 cegła, wielka płyta...), czy instalacja elektryczna była remontowana czy jest to stara instalacja, kiedy była remontowana, czy w każdym bloku jest pion kablowy, jakiego rodzaju poszycie jest dach:

    Preferowana metoda kontaktu